ระบบแจ้งซ่อม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คำเตือน! เข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้นนทรี.

รายการแจ้งซ่อม

หมายเลขคำร้อง วัน-เดือน-ปี ประเภทการซ่อม รายการแจ้งซ่อม สถานะ
0089 19-05-2017 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จอภาพ รอการตรวจสอบ
0087 03-05-2017 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0083 25-04-2017 อื่นๆ อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0080 27-03-2017 ไฟฟ้าและน้ำ หลอดไฟ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0064 06-02-2017 ไฟฟ้าและน้ำ หลอดไฟ อยู่ระหว่างการดำเนิน