ระบบแจ้งซ่อม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คำเตือน! เข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้นนทรี.

รายการแจ้งซ่อม

หมายเลขคำร้อง วัน-เดือน-ปี ประเภทการซ่อม รายการแจ้งซ่อม สถานะ
0138 15-12-2017 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อื่นๆ รอการตรวจสอบ
0137 14-12-2017 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ รอการตรวจสอบ
0136 01-12-2017 ไฟฟ้าและน้ำ ปลั๊กไฟ รอการตรวจสอบ
0135 01-12-2017 ไฟฟ้าและน้ำ ปลั๊กไฟ รอการตรวจสอบ
0134 01-12-2017 ไฟฟ้าและน้ำ ปลั๊กไฟ รอการตรวจสอบ
0133 29-11-2017 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ รอการตรวจสอบ
0131 10-11-2017 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0127 30-10-2017 ไฟฟ้าและน้ำ แอร์ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0125 03-10-2017 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งแก้ไขโปรแกรม อยู่ระหว่างการดำเนิน
0124 02-10-2017 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0122 21-09-2017 อาคาร อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0120 12-09-2017 อื่นๆ อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0116 01-09-2017 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0112 28-08-2017 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0110 04-08-2017 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0099 11-07-2017 อื่นๆ อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0095 08-06-2017 ไฟฟ้าและน้ำ ปลั๊กไฟ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0064 06-02-2017 ไฟฟ้าและน้ำ หลอดไฟ อยู่ระหว่างการดำเนิน