ระบบแจ้งซ่อม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คำเตือน! เข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้นนทรี.

รายการแจ้งซ่อม

หมายเลขคำร้อง วัน-เดือน-ปี ประเภทการซ่อม รายการแจ้งซ่อม สถานะ
0210 17-09-2018 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ รอการตรวจสอบ
0206 10-09-2018 อื่นๆ อื่นๆ รอการตรวจสอบ
0205 05-09-2018 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0201 16-08-2018 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จอภาพ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0199 11-08-2018 ไฟฟ้าและน้ำ แอร์ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0198 08-08-2018 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0194 13-07-2018 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0190 19-06-2018 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งแก้ไขโปรแกรม อยู่ระหว่างการดำเนิน
0172 18-04-2018 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จอภาพ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0170 10-04-2018 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0166 20-03-2018 อื่นๆ อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0164 19-03-2018 อื่นๆ อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0064 06-02-2017 ไฟฟ้าและน้ำ หลอดไฟ อยู่ระหว่างการดำเนิน