ระบบแจ้งซ่อม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คำเตือน! เข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้นนทรี.

รายการแจ้งซ่อม

หมายเลขคำร้อง วัน-เดือน-ปี ประเภทการซ่อม รายการแจ้งซ่อม สถานะ
0097 20-06-2017 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0096 08-06-2017 อื่นๆ อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0095 08-06-2017 ไฟฟ้าและน้ำ ปลั๊กไฟ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0093 08-06-2017 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0092 08-06-2017 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0087 03-05-2017 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0064 06-02-2017 ไฟฟ้าและน้ำ หลอดไฟ อยู่ระหว่างการดำเนิน