ระบบแจ้งซ่อม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คำเตือน! เข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้นนทรี.

รายการแจ้งซ่อม

หมายเลขคำร้อง วัน-เดือน-ปี ประเภทการซ่อม รายการแจ้งซ่อม สถานะ
0194 13-07-2018 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0190 19-06-2018 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งแก้ไขโปรแกรม อยู่ระหว่างการดำเนิน
0188 07-06-2018 อาคาร อื่นๆ รอการตรวจสอบ
0184 08-05-2018 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0183 05-05-2018 อาคาร อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0180 30-04-2018 ไฟฟ้าและน้ำ แอร์ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0178 27-04-2018 อื่นๆ อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0176 27-04-2018 อื่นๆ อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0175 25-04-2018 อาคาร ประตู อยู่ระหว่างการดำเนิน
0172 18-04-2018 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จอภาพ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0170 10-04-2018 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0166 20-03-2018 อื่นๆ อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0164 19-03-2018 อื่นๆ อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0122 21-09-2017 อาคาร อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0120 12-09-2017 อื่นๆ อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0064 06-02-2017 ไฟฟ้าและน้ำ หลอดไฟ อยู่ระหว่างการดำเนิน