ระบบแจ้งซ่อม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คำเตือน! เข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้นนทรี.

รายการแจ้งซ่อม

หมายเลขคำร้อง วัน-เดือน-ปี ประเภทการซ่อม รายการแจ้งซ่อม สถานะ
0163 11-03-2018 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อื่นๆ รอการตรวจสอบ
0158 01-03-2018 อื่นๆ อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0155 27-02-2018 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0154 27-02-2018 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0152 21-02-2018 อื่นๆ อื่นๆ รอการตรวจสอบ
0133 29-11-2017 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0122 21-09-2017 อาคาร อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0120 12-09-2017 อื่นๆ อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0095 08-06-2017 ไฟฟ้าและน้ำ ปลั๊กไฟ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0064 06-02-2017 ไฟฟ้าและน้ำ หลอดไฟ อยู่ระหว่างการดำเนิน