ระบบแจ้งซ่อม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คำเตือน! เข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้นนทรี.

รายการแจ้งซ่อม

หมายเลขคำร้อง วัน-เดือน-ปี ประเภทการซ่อม รายการแจ้งซ่อม สถานะ
0083 25-04-2017 อื่นๆ อื่นๆ รอการตรวจสอบ
0080 27-03-2017 ไฟฟ้าและน้ำ หลอดไฟ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0078 22-03-2017 ไฟฟ้าและน้ำ ก๊อกน้ำ อยู่ระหว่างการดำเนิน
0072 06-03-2017 อาคาร ประตู อยู่ระหว่างการดำเนิน
0064 06-02-2017 ไฟฟ้าและน้ำ หลอดไฟ อยู่ระหว่างการดำเนิน