วิธีใช้งาน
วิธีการเข้าใช้งานระบบแจ้งซ่อมสำหรับบุคลากร 
     	 1.เข้าหน้าเว็บไซด์ระบบแจ้งซ่อม http://www.helpdesk.ms.src.ku.ac.th
     	 2.ลงชื่อเข้าใช้โดยรหัสนนทรี
     	 3.กรอกข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งานให้ครบถ้วนและบันทึก
     	 4.เลือกเพิ่มการแจ้งซ่อม ตามหัวข้อหรือรายการอุปกรณ์ที่ต้องการซ่อม 
    	 5.กดแจ้งซ่อม (รายการแจ้งซ่อมของผู้แจ้งถูกบันทึกลงในระบบเรียบร้อย)